Website design, Bannerdesign

Menu
 
Fangstdata

Statistik

Søgning 1999-2016
Søgning - SÆSON
TOP 30 1997-2021
Årets STØRSTE


Afstøbninger, Guiding og wobblere

Gigantlaks

Hans Martin Moxnes har lavet et fantastisk stykke arbejde med at kortlægge de helt store laks, der er registreret fra NVD igennem tiderne. Her er listen over de 15 allerstørste.

Gigant laks opplysninger - NVD topp 15

 1. 31,5 kg - 13.06.1924 - Svein Kjølstad/NilsKjølstad - Harling - Jørem
 2. 31 kg - 28.06.1955 - Kai Jacobsen/Johan Kværnø - Harling - Bjøra/Rodum
 3. 30 kg - 28.05.1931 - Joh Williksen/Fridg. Sagmo - Harling - Vie/Leir
 4. 30 kg (26kg) - 1939 - K.E.Tandberg/P.Hongseth/M.Rodum - Harling - Grande/Melhus
 5. 29,7 kg - 11.07.1915 - Ola Seem/Arnljot Seem - Harling - Seem
 6. 29 kg - 20.07.1894 - Merthyr Guest/P.Hanssen/S.Gartland - Harling - Gartland
 7. 28,7 kg - 19.06.1946 - Svein Moum/Erik Moum - Harling - Moum
 8. 27,7 kg - 30.06.1910 - Engelskmann - Harling - Holandsøya (Beyers Turistbyrå, Bergen)
 9. 27,5 kg - 16.06.1938 - Miss Surthees (=Mrs Curtis) - Harling - Nedre Veium
 10. 27,5 kg (26,8) - 1886 - Eilert J. Holand - Harling - Østduun
 11. 27,2 kg - 1903 - Engelskmann - Harling - Holandsøya (Beyers Turistbyrå, Bergen)
 12. 27,2 kg -1836 - Sir Hyde Parker - Harling - Gartland?
 13. 27,2 kg - 1838 - Claus Moen Dublet - Fiskum
 14. 27,2 kg . 1933 - Ukjent - Harling - Ukjent
 15. 27,1 kg - 02.06.1925 - Johs. Melhus d.e. - Harling - Melhus

Det har vært mange historier om døde kjempelakser i Namsen, og historiene har grepet inn i hverandre og delvis blitt sammenblandet. Følgende er nå noenlunde på plass:

- 1935, funnet død, utgytt, Fossland, lengde 146 cm, vekt 29 kg. Antatt lengde som nygått ca. 140-142 cm (hodet blir lengre frem mot gyting). Beregnet nygått vekt 31/32-34/35 kg.

- 1936/38, funnet død før gyting, Moum, beregnet lengde 150-160 cm, antatt vekt som nygått, kanskje over 36 opp mot 39 kg.

- 1953, funnet død innfrosset i isflak drevet i land på Moum. Lengde 145 cm, antatt lengde som nygått i underkant av 140 cm, maks. 32/33 kg.

- Tilføyd 18.5.2011: Har funnet ytterligere en kjempe funnet død 28.2.1961 i Namsen. Funnet er referert i Aftenposten 1.3.1961. Laksen var 152 cm!

- Tilføyd 23.6.2011: Kjempen fanget/funnet i Bjøra seinhøstes 1973. Skal ha blitt veid til 28 kg i utgytt tilstand. Hodet henger på Skogmo Gjestgiveri.

Det med at hanlaksens hode forlenges mot gyting er undervurdert. Min gode venn og bokfører for laget, Nidelvfisker, har regnet på dette. En nygått mai/juni hanlaks har et hode som er ca. 20% av kroppslengden. Frem mot høsten forlenges hodet, slik at det utgjør ca.25% av kroppslengden. Hanlaksen taper lite vekt mot gyting, men kondisjonsfaktoren går ned, grunnet økning av hodelengden og dermed i den enkelte laks samlede lengde. Alle røverhistoriene om at en laks ville ha vært så og så stor tidligere i sesongen, er mao. intet annet enn nettopp røverhistorier.

Det er på noen hjemmesider og ellers at det opereres med at det er funnet laks i Namsen på 45-46 kg. Vekten er basert på antagelser rundt et sammensurium av informasjon om de selvdøde laksene som er beskrevet, og er det reneste tøv. Jeg har fått opplyst fra Vitenskapsmuseet i Trondheim at en svenske sågar har laget en modell basert på den 146 cm lange 1935-laksen, (originalen er på Vitenskapsmuseet i Trondheim) men modellen er gjort om slik at laksen har blitt blanklaks, og da med antatt vekt på flereogførtikilo. Modellen henger i Namdalen.


Hans Martin har ikke begrænset sig til NVD, men har taget fat på hele Norge. Læs videre her om de nationalt allerstørste:

Jeg har nå begynt på utgave to av lakser over 30 kg fra norske farvann. Samlet nær 120 stk over 30 kg, fra sjø og elv.

Nevner som sist at oversikten i heftet viser at mange av de vassdragene som har gitt de største laksene i dag er i trøbbel, og i noen er laksestammen borte for godt. De fleste grunnet årsakene: Industri, kraftutbygging, Gyrodactilus Salaris eller overfiske.

Noen eksempler:

Pasvik - Stamme utryddet grunnet kraftutbygging
Skibotn - Nær utryddelse grunnet kraftutbygging og gyro
Vefsna - Fare for utryddelse grunnet gyro
Byaelva - Fare for utryddelse grunnet gyro
Eira - I trøbbel over mange år grunnet kraftutbygging
Vosso - Nær utryddelse. Samvirkende årsaker på et tidspunkt hvor stammen var langt nede grunnet mange, mange år med uvettig overfiske. Noen lyspunkt nå.
Suldal - I trøbbel over mange år grunnet kraftutbygging. Lyspunkt og en del store de siste år.
Otra - Stamme utryddet grunnet industriforurensning
Drams - Utrydningstruet grunnet gyro

Som dere vet betinger all kraftutbygging i Norge konsesjon fra staten, og Gyrodactilus Salaris ble satt ut via smitte fra statens stasjon på Sunndalsøra.

Rekordene på stang - de 5 største, relativt sikre (ingen endring):
1. 36 kg 1863 Magnus Klerck Pasvik Fluefiske
1. 36 kg 1930s Johan Lambela Skibotn Slukfiske
3. 35,89 kg 1928 Henrik Henriksen Tana Harling
4. 34,6 kg 1967 Nils Walle Tana Harling
5. 34,1 kg 1905 Engelskmann Pasvik Harling

I tillegg kommer en mulig på 38 kg fra Pasvik på 1920-tallet, to mulige på 37 og 36 kg fra Tana på 1930-tallet, og ytterligere lakser fra Pasvik på 36 og 35 kg.

Rekordene i sjø/andre metoder - de 5 største, relativt sikre:
1. 38 kg Alaollitervo Garn, Tana 1943
2. 37,5 kg Bårdsen/Nicolaysen Krokgarn, Sjø, Finnmark 2008 (ser ut til å stemme!)
3. 36,5 kg Kilenot, Sjø 1911
4. 36 kg Edvard Henriksen Kastenot, Skibotnelva 1920/30
4. 36 kg Stanghelle mfl. sitjenot Sjø, Osterfjord 1946
4. 36 kg Lyster, Eira 1922
4. 36 kg intervju og bilde med fiskehandler i Oslo 1937, skal ha kommet nordfra

Andre:
En rekke andre med uklar vekt, bl.a store funnet døde. For Namsen, se lengre opp under Namsen. I Suldal passerte en på 152 cm kameraene i 2002, vekt ukjent. Eidselva funnet død, halvråtnet tidlig 1980-tall, skal ha vært 32 kg i denne tilstand. Paul Aas 155 cm lange Altalaks fra 1956 kan nevnes, ble veid sløyd etter noen dager til 27,5 kg. Ortneviklaksen som den største tatt i Sognefjorden med antatt vekt 35-36 kg. Lars Seppolas Skibotnlaks som var like lang som mannen... osv...

Jeg tar gjerne i mot opplysninger via pm her eller på: hans.moxnes@ebav.no


Nyt fra:

Namsen.dk

-gruppe

Laksefiske i NVD


NVGF


Copyright - namsen.dk